Ulla-Carin Lindquist Stiftelse för ALS-forskning

Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS forskning 

Catta Lundh, office manager
c/o von Euler & Partners
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm
Sweden

Website: www.ullacarinstiftelse.se
E-mail: info@ullacarinstiftelse.se